اموزش فلش کربی 2 (s3850)
ابتدا دانلودر را از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود

وبا کلیدهای ( پاور+ولوم پایین+کلید تماس )گوشی را به حالت دانلود ببرید. 

 این هم فایل فلش : دانلود پسورد : samfirmware.com

سپس طبق شکل زیر فایل ها را چیده وگوشی را فلش نمایید:

 

 

|+| نوشته شده توسط م. محمودی فرد در  |
 
 
بالا